HSZK DTÉ

A Hallgatói Szolgáltató Központ dolgozóinak teljesítményét minden évben a hallgatói elégedettségmérések lezártával értékeli a központvezető. A vezető az értékelés során figyelembe veszi a hallgatói elégedettségmérés eredményeit is. Az értékelés személyesen, négyszemközt történik.

A teljesítményértékelés határideje e tanévben: 2018. március 12.